#RM2 Levende Dysbjerg i efterårsferien

Dysbjerg fanger hurtigt blikket, når man nærmer sig Horsens Fjord fra Gludsiden. Landskabet er fladt, og Dysbjerg er en smuk og frodig høj, der ligger helt ned til vandet. Stedet har været omdrejningspunkt for menneskers forestillingsevner i århundreder og et oplagt mødested gennem tiden. Højen er dannet i forbindelse med istiden og har siden ændret udseende i takt med, at folk hentede sand og grus fra denne naturlige ressource. I 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fungerede Dysbjerg både som signalpost for kystmilitsen og som ramme for store folkemøder og fester.

I kulturbysårets efterårsferie vil det smukke Dysbjerg komme til live for de besøgende. Stemmer fra fordums folkemøder bæres frem til vor tid, og bjergkonen og kællingen fra Gyllingenæs hvisker fra buske og træer.

Det handler om at gentænke historieformidlingen i det offentlige rum – denne gang i naturen. Lyttesanserne stimuleres, øjnene forkæles af det indtagende landskab, og fantasien sættes i gang, når projektet “Stedets ånd” løber ad stablen den 14. til 21. oktober. Det eneste, der kræves af gæsterne, er gode vandresko, varmt tøj og et åbent sind.

“Stedets ånd” er opstået i samarbejde mellem Glud Museum, MMEx-Museernes videncenter for digital formidling og CAVI . Projektet er støttet af Aarhus Kulturhovedstad 2017 og Insero Horsens.

Reklamer

#RM1: Teksterne til fortællingerne

Hvis du har fået en plads i toget, hvor det er svært at se lysavisen, kan du læse de 14 fortællinger her.

1.1 Aarhus – Hinnerup

* På denne strækning passeres vikingernes offerplads ved Aarhus Å nord for Viby * På denne strækning passeres vikingernes offerplads ved Aarhus Å nord for Viby *

* Aros vikingeby år 1016 *

* 2 mænd ofret i Viby *

* Asser Saxe og Arne ejer skib sammen * De er kommet tilbage fra handelstogt * Udbyttet er stort * Hvalrostænder, skind og mange trælle * Asser takker Odin, Thor og Frej * Han ofrer 2 trælle, 12 heste og 12 hunde i Vi * Arne vil ikke ofre * Han har mødt den sande Gud på togtet * Arne siger: Der er kun én Gud og hans søn, Hvidekrist * Det er en synd at slå ihjel og holde trælle * Asser bliver vred * Trællene er meget værd * Arne vil bygge en kirke til Hvidekrist i Aros * Asser siger: Så bliver det uden for voldene *

* Runestenen om Asser Saxe og Arne blev fundet i Vor Frue Kirke i Aarhus * Stenen kan ses på Moesgaard Museum *

 

1.2 Aarhus – Hinnerup

* På denne strækning passeres gravhøjen Borum Eshøj mod vest * På denne strækning passeres gravhøjen Borum Eshøj mod vest *

* Borum Eshøj år 1345 f. Kr. *

* Halt mand mistænkt for gravrøveri *

* Den Halte så altid langt efter Stærkes sværd * Sværdet var Stærkes kæreste eje * Kun høvdingens livvagter havde så prægtige bronzesværd * Den Halte havde kun en dolk * Høvdingen døde af soten * De rejste den vældige høj over høvdingen * Stærke var ikke den eneste, der ville være høvding * Da angreb folkene fra syd den høvdingeløse Borum * Kampen var hård * Borum stod, men Stærke faldt * De lagde Stærke i høvdingens høj * Den Halte lagde Stærke i kisten * Stærke fik sine våben med * 3000 år gik * Man åbnede højen * Der var intet sværd i skeden * Kun en lille dolk * Man kan ikke snyde døden * Men kan man blive snydt i døden? *

* Eriks lig kan ses på Moesgaard * Gravhøjen Borum Eshøj ligger stadig i dette område *

 

2 Hinnerup – Hadsten

* Vest for denne strækning ligger Haldum * Vest for denne strækning ligger Haldum *

* Haldum år 990 *

* Kostbart skrin endt i kvindegrav *

* Stormanden Gisle fra Haldum købte det smukke skrin i Hedeby * Gisle måtte betale skrinets vægt i brudsølv * Det var ikke for meget * Skrinet var til Astrid * Astrid ventede i Haldum * Ventede på Gisle og ventede deres første barn * Gisle kom hjem * Astrid blev glad * Men Astrid og barnet døde under fødslen * Det var en dreng * Astrid fik skrinet med i graven * Tomt og låst * Som mit liv, sagde Gisle * Nøglen smed han ud *

* Skrinet blev fundet ved Haldum Kirke * Resterne kan ses på Moesgaard Museum *

 

3 Hadsten – Langå

* På denne strækning ses Bidstrup Herregård mod syd * På denne strækning ses Bidstrup Herregård mod syd *

* 19. november 1774 *

* Barselsstue på Bidstrup Herregård * Gode Gud, lad den fjerde leve *

* Kære Gud, jeg beder så inderligt, lad mig beholde denne dreng * Du havde vel en hensigt med at tage mine tre første til Dig så hurtigt * Dine veje er uransagelige * Er det fordi, jeg skal elske denne min fjerde firefold mere? * Jeg elsker ham allerede tusindfold mere end alt andet * Allerede i morgen vil vi lade ham døbe * Han skal bære navnet Gerdth * Om Du alligevel tager ham op til Dig i Din himmel, da kan vi i det mindste lægge ham i indviet jord * Men kære Gud, Du ofrede Din egen søn for vor frelses skyld * Lad mig beholde min Gerdth * Og kære Gud, her er et skrækkeligt kommen og gåen i barselsstuen * Om Du vil mindske trængslen af gæster * Især de som ryger tobak * Jeg tror, at røgen kan skade min Gerdth * Ske din vilje * Amen *

* Karen Rosenkrantz de Lichtenberg boede på Bidstrup Herregård og førte regnskaber og dagbøger * Disse er stadig i slægten de Lichtenbergs eje og befinder sig på Bidstrup *

 

4 Langå – Ulstrup

* På denne strækning passeres Gudenåen og pramdragerstien mod syd * På denne strækning passeres Gudenåen og pramdragerstien mod syd *

* 20. juli 1863 *

* Indenrigsminister Lehman indvier jernbanen Langå-Viborg *

* Den gamle lugter af brændevin og skidt * Indenrigsminister Orla Lehman klipper silkesnoren * Jernbanen Langå-Viborg er indviet * Danmark er et moderne land, siger ministeren * De festklædte råber hurra * Den gamle mumler * Skulle det være noget at fejre? * De har så travlt, de unge * Har maskiner til alt * Men jeg trak prammene på åen, der snor sig derude * Fra Randers til Bjerringbro * 6 dage for 3 rigsdaler * Så måtte jeg gå tilbage * Heldigvis var brændevinen gratis * Sådan skabte vi den rigdom, som de bygger jernbaner med * Men de fine folk er ligeglade * Hurra, hurra *

* Gudenåen snor sig mellem Langå og Ulstrup * Pramdragerstien er der endnu * Flere historier om pramdragerne på Museum Østjylland *

 

5 Ulstrup – Bjerringbro

* På denne strækning passeres Kællinghøl og Gudenåen mod syd * På denne strækning passeres Kællinghøl og Gudenåen mod syd *

* Kællinghøl år 1865 *

* Pramdrageren Søren Stoppenål har drukket sig ihjel på Kællinghøl *
* Det var ikke med vilje * Han var jo bare lille Søren på 9 år * Hestene skulle have foder * De havde trukket pramme helt fra Bjerringbro * Søren var bange * Silkeborgdrengene lo og slog de små pramryttere * Søren forstod det ikke * De var mange, han var alene * Men han havde sin stoppenål * Når bøllerne kom for tæt på, så stak han * Ikke bøllerne, men hesten * Den sparkede rødhårede Eskild på siden af hovedet * Han døde på stedet * Siden da var Søren forfulgt af Eskilds genfærd * Så kom jernbanen * Slut med pramdragerne * Søren fik sin sidste snaps på Kællinghøl * Dér mødte han Eskild igen *

* Denne jernbane blev enden på pramdragerne * Den tur, som før varede 6-7 dage, tager nu nogle timer *

 

6 Bjerringbro – Rødkjærsbro

* På denne strækning passeres Tange Sø mod syd * På denne strækning passeres Tange Sø mod syd *

* 25. december 1920 *

* Der græsser fisk på engen *

* Bodil står på den nye dæmning * Endnu kan hun se vejrhanen på ladens tag * Snart drukner også den * Så rager kun fire træer op over vandet * Hun er tung om hjertet * Gik hun i det kolde vand, da ville hun gå til bunds med det samme * Alt det hun kender er forsvundet * Ligesom fremtiden * Fremtiden med Johannes * Nu græsser der fisk på vores eng, tænker hun * Vist har de fået ny jord vest for den nye sø * Man siger, at den endda er mere frugtbar end den gamle * Men nu bor Johannes øst for Tange Sø * Lige ved siden af kønne Kirsten * Julen er sorgens fest *

* Tange Sø er Danmarks største kunstige sø * Søen opstod ved en opdæmning af Gudenåen * Toppen af tre af de fire træer kan stadig ses fra toget * De stikker op midt i søen *

 

7 Rødkjærsbro – Viborg

* På denne strækning passeres De 5 Halder syd for Viborg * På denne strækning passeres De 5 Halder syd for Viborg *

* Bispens Hald år 1536 *

* Biskop Friis fange i sit eget fængsel *

* For 500 år siden, i 1517, banker en præst 95 sætninger fast på kirkedøren i Wittenberg * Han hedder Martin Luther * Han vil forandre kirken * Han forandrer hele Europa * Reformationen er kommet for at blive * I Viborg er biskop Jørgen Friis ikke begejstret * Præsten Hans Tausen følger Luther * Endnu flere følger med ham * Biskop Jørgen Friis sender sine soldater mod ham * Borgerne forsvarer Hans Tausen * Biskop Jørgen Friis fortrækker slået til sin borg i Hald Sø * Christian den 3. gør protestantismen til statsreligion * Biskoppen fængsles i tårnet på Hald * I tide bør man tage bestik af vinden * Men Jørgen Friis ender alligevel som herremand og statsråd *

* Besøg Bispens Hald ved Hald Sø * Nyd udsigten fra fangetårnet * Det gjorde Jørgen Friis næppe *

 

8 Viborg – Stoholm

* Syd for denne strækning ligger Finderup og Dollerup Bakker * Syd for denne strækning ligger Finderup og Dollerup Bakker *

* Finderup Lade den 22. nov. 1286 *

* Kongemord * Sagen uopklaret *

* I Finderup Lade ligger Kong Erik * Kong Erik er stille * Hans tæppe er slået til side * Men natten er kold * Kong Erik trækker ikke vejret * Han bløder ikke mere * Legemet tømmes hurtigt fra 56 dybe sår * Hvem er de otte mænd, der rider over heden fra Finderup? * Der er blod på deres sværd * Syv gange hver stak de kongen * En for alle, alle for en * De standser først i Dollerup Bakker * Ser tilbage i mørket * Deres ansigter er skjult * For altid * Man digter sange om den myrdede Erik Klipping * Ingen skriver om Magnus, hans knægt * Magnus blev 11 år *

* Man ved ikke præcis, hvor Finderup Lade lå * Men man kan gå en tur i Dollerup Bakker og forestille sig attentatmændenes flugtrute *

 

9 Stoholm – Højslev

* På denne strækning ligger Højslev Stationsby, som begyndte med et uanseligt trinbræt * På denne strækning ligger Højslev Stationsby, som begyndte med et uanseligt trinbræt *

* Højslev Stationsby år 1925 *

* Et trinbræt + en kro + et teglværk = en by * Men mangler der ikke en kirke? *

* Christen Sørensen var iværksætter * En mand, der ikke gav op * Han gik ned * Men han kom altid op igen * Han skabte Højslev Teglværk * Trinbrættet blev en station * Så var Højslev en rigtig stationsby * Men Christen drømte om en kirke * Lige overfor kroen * Provsten syntes at 4 kirker i et sogn var én for meget * På et møde tilbød man Christen et kapel * Han skulle have takket ja * Det var et kapel han fik brug for * Han døde dagen efter mødet *

* Der kom aldrig hverken kirke eller kapel i Højslev Stationsby * Højslev Teglværk kan ses fra toget *

 

10 Højslev – Skive

* På denne strækning passeres nordenden af den gamle Tastum Sø * På denne strækning passeres nordenden af den gamle Tastum Sø *

* Tastum Sø år 1869 *

*Lad fisk blive til køer * Lad vand blive til land * Lad land blive til penge *

* Pumperne starter ved Tastum Sø * Vand pumpes ud i Limfjorden * Landvinding hedder det * Det er moderne * Det er udvikling * Det er forretning * I Tastum Sø skal græsset bølge i stedet for vandet * Ål og gedder bliver til køer og får * Men den gamle sø gør modstand * Vandet synker kun langsomt * Men det synker * Man ville rejse vindmøller på søens bund * Er vindmøller smukke? *

* Der kom ingen vindmøller i Tastum Sø * Kommer der igen vand i søen? * Se mere om Tastums Søs historie på MuseRum *

 

11.1 Skive – Vinderup

* På denne strækning passeres Hvidemose * På denne strækning passeres Hvidemose *

* Hvidemose år 1700*

* De koger lim på selvdøde dyr * Pas på! * Gå ikke alene i Hvidemose *

* Alle vil tækkes præsten * Han velsigner os * Hvem vil ikke velsignes? * Vejen til syndernes forladelse og sjælens frelse går gennem præsten * Hvem vil ikke frelses? * Alle skyr rakkeren * Han koger lim på selvdøde dyr * Han skaffer kadaverne bort * Han er uren * Hvem vil besmittes? * Præsten beder med den dømte, inden han møder sin skaber * Rakkeren lægger løkken om halsen på ham * Præsten tilbyder frelsen * Rakkeren bortskaffer liget * Præsten er Guds hellige mand * Rakkeren er Fandens urene * Lige uundværlige er de, den urørlige og den hellige * Tilfældigt er det ikke * Ingen frelse uden synd * Ingen synd uden frelse * Ingen rakker uden præst * Ingen præst uden rakker *

* Frem til begyndelsen af 1900-tallet var rakkerne aktive på denne egn * Nu er de afløst af renovationsselskaber og bedemænd *

 

11.2 Skive – Vinderup

* På denne strækning passeres Flyndersø og dele af heden mod syd * På denne strækning passeres Flyndersø og dele af heden mod syd *

* Hjerl Hede år 1929 *

* Kampen om Vinkelgården * Raseri i København * Nationalmuseet glider i jysk smør *

* Den kendte smøreksportør H.P. Hjerl Hansen har købt Danmarks ældste gård, Vinkelgården, for næsen af Nationalmuseet * Raseri i København * H.P. Hjerl udtaler: De havde jo ikke pengene i København * De jyske amatører ødelægger et af vore nationalklenodier, siger Nationalmuseet * H.P. Hjerl: Vinkelgården skal være første del af et frilandsmuseum på heden * Vinkelgården skal til frilandsmuseet i Lyngby, forlanger Nationalmuseet * Vinkelgården hører til på heden, siger H.P. Hjerl * De jyske amatører skal ikke regne med Nationalmuseets ekspertbistand ved flytningen * H.P. Hjerl: København er ikke verdens navle * Hvem tror amatørerne vil besøge et frilandsmuseum så langt borte? spørger Nationalmuseet *

* H.P. Hjerl vandt * Frilandsmuseet på Hjerl Hede åbnede med en folkefest i 1932 * Der kom 10.000 mennesker *

 

12 Vinderup – Struer

* På denne strækning passeres B&O´s fabriksanlæg i Struer * På denne strækning passeres B&O´s fabriksanlæg i Struer *

* B&O den 14. januar 1945 *

* B&O og Fugl Phønix *

* Peter-gruppen går i aktion * B&O var ikke populær hos besættelsesmagten * Fabrikken samarbejder ikke * Modstand er vigtigere end arbejde og levebrød * Direktør Bang ser den anden vej * Besættelsesmagten sætter deres håndlangere ind * 4 mand fra Peter-gruppen dukker op om natten * De vil ind på fabrikken * Portvagten stikker af * De kravler over hegnet * Vagterne udleverer nøglerne med en pistol for panden * Peter-gruppen anbringer sprængladninger over hele fabrikken * De antænder og kører væk * Der sker ikke noget * Lunterne er gået ud * Andet forsøg lykkes * Vinduer og døre blæser ud i nærheden * Det kunne høres i Herning * B&O er jævnet med jorden * 5 måneder senere er krigen slut * Et år senere står der en ny fabrik * Som Fugl Phønix af asken *

* I besættelsens sidste 15 måneder dræbte Peter-gruppen mere end 150 personer * De ødelagde for mindst 100 millioner * 7 medlemmer blev dømt og henrettet 9. maj 1947 *

#RM1: Toget fortæller

På strækningen Aarhus-Struer t/r kan du i juli opleve, at toget støvsuger historier op fra det forbipasserende landskab. Beretninger om mennesker og historiske begivenheder, som bliver viderefortalt til passagererne via lysavis og lydkulisse.

Som gæst skal man indløse en ordinær billet for en rejse med toget. Hvis man ønsker hele rejsen tur/retur, kan man med fordel købe en Arriva One-Day billet. Prisen er 149 kr. for voksne for en heldagsbillet – og man kan tage to børn under 12 år med gratis.

Projektet “at rejse gennem tid og sted” er et Kulturhovedstad 2017 projekt, som er gennemført med støtte fra Region Midtjylland.

Nedenfor ses køreplanen for strækningen tur/retur.

Toget kører den den 1., 8., 15. og 22. juli
Toget kører i Aarhus fra Spor 5
09:54 Aarhus H

10:08 Hinnerup St.
10:15 Hadsten St.
10:24 Langå St.
10:34 Ulstrup St.
10:40 Bjerringbro St.
10:48 Rødkærsbro St.
10:58 Viborg St.
11:09 Stoholm St.
11:15 Højslev St.
11:20 Skive St.
11:33 Vinderup St.
11:44 Struer St.

12:22 Struer St.
12.31 Vinderup St.
12:46 Skive St.
13:00 Højslev St.
13:06 Stoholm St.
13:21 Viborg St.
13:31 Rødkærsbro St.
13:38 Bjerringbro St.
13:47 Ulstrup St.
13:53 Langå St.
14:06 Hadsten St.
14:13 Hinnerup St.
14:29 Aarhus H

Er du kommet til at sidde et sted, hvor lysavisen er svær at se, kan du finde teksterne til fortællingerne her.

#RM1: Mediesamarbejde med P4 lokalradioer 

Fire lørdage i juli kan togpassagerer mellem Aarhus og Struer forvente en oplevelse ud over det sædvanlige, når toget støvsuger historier fra landskabet op og fortæller dem på de eksisterende digitale platforme i toget – en lysavis og højttalerlyd. Projektet er resultatet af et bredt samarbejde mellem museer i Region Midtjylland, Arriva Tog A/S, CAVI, Teater Katapult, Aarhus Kulturhovedstad 2017 og MMEx.

På jomfrurejsen den 1. juli dækker P4 Østjylland og P4 Midt & Vest ekstraordinært turen fra 10.00-12.00, så det også er muligt at følge den historiske rejse hjemme i stuerne i hele Danmark. De udvalgte historier tager udgangspunkt i historiske begivenheder, der har fundet sted lige uden for togets vinduer – helt fra indførelsen af Kristendommen i Danmark til sabotage under 2. verdenskrig på B&O fabrikken i Struer.

Ud over live radiodækning på den første tur producerer P4 Østjylland og P4 Midt & Vest også en række podcast, der kommer med uddybende fortællinger af historierne i toget.

Derudover har P4 Midt & Vest i Holstebro inviteret MMEx’ leder Mette Kanstrup ind som ugens gæst søndag den 2. juli fra 9.00-10.00. Der skal naturligvis sættes fokus på det spændende togprojekt ”At rejse gennem tid og sted”, men også på MMEx, der startede som et projekt i Region Midtjylland, og nok også lidt om Mettes rødder i Thy. Vi er meget glade for samarbejdet med P4.

Hvis du vil opleve projektet live, skal du tage toget. Der er afgang klokken 9.54–11.44 fra Aarhus til Struer eller retur fra Struer til Aarhus 12.22–14.29.

#RM1: Sikkerheden er på plads 

2. maj blev der afholdt en workshop, hvor alt udstyr til projektet “At rejse gennem tid og sted” blev formelt sikkerhedsgodkendt. Workshoppen var kulminationen på en længere proces, og projektetsingeniører og teknikere fra CAVI og Arrivas sikkerhedspersonale har løbende holdt tæt kontakt for at sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler bliver truffet.

Der har været et godt samarbejde omkring hardwaren til projektet, hvor det hele nu går op i en højere enhed.

Udover de fysiske rammer er der også endeligt styr på indholdet. Alle historier er skrevet og tilrettet et format, der er læsbart på en lysavis. Nu skal der produceres en lydkulisse til hver historie for at underbygge stemninger og handlinger.

#RM1: Katapult og MMEx på tur

Den konkrete case vi arbejder med i “At rejse gennem tid og sted” er historiefortælling i tog. Vi har etableret et samarbejde med Arriva, og lige nu bliver der arbejdet på alle de detaljer, der er med til at gøre projektet til en vellykket oplevelse. MMEx, Teater Katapult og dramaturg Sally Altschuler tog i går togturen fra Aarhus til Struer for at undersøge, hvad man kan se ud af vinduet. Museer har bidraget med fortællinger fra geografiske placeringer omkring togruten, og Sally Altschuler har herefter omskrevet fortællingerne til korte historier, der i format passer til en lysavis. I bagagen har vi pakket fortællingerne, så vi kan se samspillet mellem historie og omgivelser.

Kamera, google maps og telefoner sammenkobles med udsigten til det danske landskab for at få en præcis fornemmelse af forbindelsen mellem rute og landskabspunkter. Noget kan vi se, andre ting er gemt ude bag horisonten, men én ting er fælles: vores historie har udspillet sig lige derude!

Sprog og format bliver finjusteret. Ideer til lyd bliver diskuteret. Der bliver taget tid på, hvor lang tid en passager bruger på at komme ind i toget og på plads. Kort sagt arbejder der på at få alle detaljer på plads, så de endelig historier kan skrives, og der kan arbejdes på en lydkulisse til historierne. 

 

#RM2 Sang og sagn fra skjulte højttalere

I efterårsferien 2017 vil Glud Museum, MMEx og CAVI skabe stemning i skove på Dysbjerg. Der vil blive skabt to spændende lydlandskaber:  på turen gennem skoven støder den besøgende på et folkemøde, hvor den usete, men store folkemængde bryder ud i Dysbjergsangen. Et andet sted i skoven fornemmes pludselig tilstedeværelsen af skjulte fortidige væsener og den nysgerrige gæst får sagnet om både Bjergkonen og kællingen med sandet.

Målet er at skabe et flow gennem skoven og en subtil lydiscenesættelse for de besøgende og pirre deres sanser og fantasi ved at bruge skjulte højttalere og sensorer, der præcist kan igangsætte oplevelsen under de besøgendes tur gennem skoven.

#RM1: Fortællingens format

Den 28. februar mødtes alle parter for første gang til et info- og diskussionsmøde om rammefortællingen til “at rejse gennem tid og sted”.

Rammefortællingen bliver udviklet i samarbejde med Teater Katapult og dramatikeren Sally Altschuler, som også var til stede til mødet.

Det var i det hele taget en broget forsamling, der udover Teater Katapult og Sally Altschuler rummede deltagere fra museer, Arriva, CAVI, MMEx og en journalist fra DR Midt og Vest, der følger projektet. Målet for mødet var primært at finde samme spor for alle deltagere og blive enige om et fælles format, der passer til konceptet.

Resultatet af mødet blev en fælles ramme for fortællingernes opbygning. I løbet af de næste uger leverer museerne historier til Teater Katapult og Sally Altschuler, som kører fortællingerne gennem en “kødhakker” og får skåret fortællingerne helt ind til benet.