#RM1: Teksterne til fortællingerne

Hvis du har fået en plads i toget, hvor det er svært at se lysavisen, kan du læse de 14 fortællinger her.

1.1 Aarhus – Hinnerup

* På denne strækning passeres vikingernes offerplads ved Aarhus Å nord for Viby * På denne strækning passeres vikingernes offerplads ved Aarhus Å nord for Viby *

* Aros vikingeby år 1016 *

* 2 mænd ofret i Viby *

* Asser Saxe og Arne ejer skib sammen * De er kommet tilbage fra handelstogt * Udbyttet er stort * Hvalrostænder, skind og mange trælle * Asser takker Odin, Thor og Frej * Han ofrer 2 trælle, 12 heste og 12 hunde i Vi * Arne vil ikke ofre * Han har mødt den sande Gud på togtet * Arne siger: Der er kun én Gud og hans søn, Hvidekrist * Det er en synd at slå ihjel og holde trælle * Asser bliver vred * Trællene er meget værd * Arne vil bygge en kirke til Hvidekrist i Aros * Asser siger: Så bliver det uden for voldene *

* Runestenen om Asser Saxe og Arne blev fundet i Vor Frue Kirke i Aarhus * Stenen kan ses på Moesgaard Museum *

 

1.2 Aarhus – Hinnerup

* På denne strækning passeres gravhøjen Borum Eshøj mod vest * På denne strækning passeres gravhøjen Borum Eshøj mod vest *

* Borum Eshøj år 1345 f. Kr. *

* Halt mand mistænkt for gravrøveri *

* Den Halte så altid langt efter Stærkes sværd * Sværdet var Stærkes kæreste eje * Kun høvdingens livvagter havde så prægtige bronzesværd * Den Halte havde kun en dolk * Høvdingen døde af soten * De rejste den vældige høj over høvdingen * Stærke var ikke den eneste, der ville være høvding * Da angreb folkene fra syd den høvdingeløse Borum * Kampen var hård * Borum stod, men Stærke faldt * De lagde Stærke i høvdingens høj * Den Halte lagde Stærke i kisten * Stærke fik sine våben med * 3000 år gik * Man åbnede højen * Der var intet sværd i skeden * Kun en lille dolk * Man kan ikke snyde døden * Men kan man blive snydt i døden? *

* Eriks lig kan ses på Moesgaard * Gravhøjen Borum Eshøj ligger stadig i dette område *

 

2 Hinnerup – Hadsten

* Vest for denne strækning ligger Haldum * Vest for denne strækning ligger Haldum *

* Haldum år 990 *

* Kostbart skrin endt i kvindegrav *

* Stormanden Gisle fra Haldum købte det smukke skrin i Hedeby * Gisle måtte betale skrinets vægt i brudsølv * Det var ikke for meget * Skrinet var til Astrid * Astrid ventede i Haldum * Ventede på Gisle og ventede deres første barn * Gisle kom hjem * Astrid blev glad * Men Astrid og barnet døde under fødslen * Det var en dreng * Astrid fik skrinet med i graven * Tomt og låst * Som mit liv, sagde Gisle * Nøglen smed han ud *

* Skrinet blev fundet ved Haldum Kirke * Resterne kan ses på Moesgaard Museum *

 

3 Hadsten – Langå

* På denne strækning ses Bidstrup Herregård mod syd * På denne strækning ses Bidstrup Herregård mod syd *

* 19. november 1774 *

* Barselsstue på Bidstrup Herregård * Gode Gud, lad den fjerde leve *

* Kære Gud, jeg beder så inderligt, lad mig beholde denne dreng * Du havde vel en hensigt med at tage mine tre første til Dig så hurtigt * Dine veje er uransagelige * Er det fordi, jeg skal elske denne min fjerde firefold mere? * Jeg elsker ham allerede tusindfold mere end alt andet * Allerede i morgen vil vi lade ham døbe * Han skal bære navnet Gerdth * Om Du alligevel tager ham op til Dig i Din himmel, da kan vi i det mindste lægge ham i indviet jord * Men kære Gud, Du ofrede Din egen søn for vor frelses skyld * Lad mig beholde min Gerdth * Og kære Gud, her er et skrækkeligt kommen og gåen i barselsstuen * Om Du vil mindske trængslen af gæster * Især de som ryger tobak * Jeg tror, at røgen kan skade min Gerdth * Ske din vilje * Amen *

* Karen Rosenkrantz de Lichtenberg boede på Bidstrup Herregård og førte regnskaber og dagbøger * Disse er stadig i slægten de Lichtenbergs eje og befinder sig på Bidstrup *

 

4 Langå – Ulstrup

* På denne strækning passeres Gudenåen og pramdragerstien mod syd * På denne strækning passeres Gudenåen og pramdragerstien mod syd *

* 20. juli 1863 *

* Indenrigsminister Lehman indvier jernbanen Langå-Viborg *

* Den gamle lugter af brændevin og skidt * Indenrigsminister Orla Lehman klipper silkesnoren * Jernbanen Langå-Viborg er indviet * Danmark er et moderne land, siger ministeren * De festklædte råber hurra * Den gamle mumler * Skulle det være noget at fejre? * De har så travlt, de unge * Har maskiner til alt * Men jeg trak prammene på åen, der snor sig derude * Fra Randers til Bjerringbro * 6 dage for 3 rigsdaler * Så måtte jeg gå tilbage * Heldigvis var brændevinen gratis * Sådan skabte vi den rigdom, som de bygger jernbaner med * Men de fine folk er ligeglade * Hurra, hurra *

* Gudenåen snor sig mellem Langå og Ulstrup * Pramdragerstien er der endnu * Flere historier om pramdragerne på Museum Østjylland *

 

5 Ulstrup – Bjerringbro

* På denne strækning passeres Kællinghøl og Gudenåen mod syd * På denne strækning passeres Kællinghøl og Gudenåen mod syd *

* Kællinghøl år 1865 *

* Pramdrageren Søren Stoppenål har drukket sig ihjel på Kællinghøl *
* Det var ikke med vilje * Han var jo bare lille Søren på 9 år * Hestene skulle have foder * De havde trukket pramme helt fra Bjerringbro * Søren var bange * Silkeborgdrengene lo og slog de små pramryttere * Søren forstod det ikke * De var mange, han var alene * Men han havde sin stoppenål * Når bøllerne kom for tæt på, så stak han * Ikke bøllerne, men hesten * Den sparkede rødhårede Eskild på siden af hovedet * Han døde på stedet * Siden da var Søren forfulgt af Eskilds genfærd * Så kom jernbanen * Slut med pramdragerne * Søren fik sin sidste snaps på Kællinghøl * Dér mødte han Eskild igen *

* Denne jernbane blev enden på pramdragerne * Den tur, som før varede 6-7 dage, tager nu nogle timer *

 

6 Bjerringbro – Rødkjærsbro

* På denne strækning passeres Tange Sø mod syd * På denne strækning passeres Tange Sø mod syd *

* 25. december 1920 *

* Der græsser fisk på engen *

* Bodil står på den nye dæmning * Endnu kan hun se vejrhanen på ladens tag * Snart drukner også den * Så rager kun fire træer op over vandet * Hun er tung om hjertet * Gik hun i det kolde vand, da ville hun gå til bunds med det samme * Alt det hun kender er forsvundet * Ligesom fremtiden * Fremtiden med Johannes * Nu græsser der fisk på vores eng, tænker hun * Vist har de fået ny jord vest for den nye sø * Man siger, at den endda er mere frugtbar end den gamle * Men nu bor Johannes øst for Tange Sø * Lige ved siden af kønne Kirsten * Julen er sorgens fest *

* Tange Sø er Danmarks største kunstige sø * Søen opstod ved en opdæmning af Gudenåen * Toppen af tre af de fire træer kan stadig ses fra toget * De stikker op midt i søen *

 

7 Rødkjærsbro – Viborg

* På denne strækning passeres De 5 Halder syd for Viborg * På denne strækning passeres De 5 Halder syd for Viborg *

* Bispens Hald år 1536 *

* Biskop Friis fange i sit eget fængsel *

* For 500 år siden, i 1517, banker en præst 95 sætninger fast på kirkedøren i Wittenberg * Han hedder Martin Luther * Han vil forandre kirken * Han forandrer hele Europa * Reformationen er kommet for at blive * I Viborg er biskop Jørgen Friis ikke begejstret * Præsten Hans Tausen følger Luther * Endnu flere følger med ham * Biskop Jørgen Friis sender sine soldater mod ham * Borgerne forsvarer Hans Tausen * Biskop Jørgen Friis fortrækker slået til sin borg i Hald Sø * Christian den 3. gør protestantismen til statsreligion * Biskoppen fængsles i tårnet på Hald * I tide bør man tage bestik af vinden * Men Jørgen Friis ender alligevel som herremand og statsråd *

* Besøg Bispens Hald ved Hald Sø * Nyd udsigten fra fangetårnet * Det gjorde Jørgen Friis næppe *

 

8 Viborg – Stoholm

* Syd for denne strækning ligger Finderup og Dollerup Bakker * Syd for denne strækning ligger Finderup og Dollerup Bakker *

* Finderup Lade den 22. nov. 1286 *

* Kongemord * Sagen uopklaret *

* I Finderup Lade ligger Kong Erik * Kong Erik er stille * Hans tæppe er slået til side * Men natten er kold * Kong Erik trækker ikke vejret * Han bløder ikke mere * Legemet tømmes hurtigt fra 56 dybe sår * Hvem er de otte mænd, der rider over heden fra Finderup? * Der er blod på deres sværd * Syv gange hver stak de kongen * En for alle, alle for en * De standser først i Dollerup Bakker * Ser tilbage i mørket * Deres ansigter er skjult * For altid * Man digter sange om den myrdede Erik Klipping * Ingen skriver om Magnus, hans knægt * Magnus blev 11 år *

* Man ved ikke præcis, hvor Finderup Lade lå * Men man kan gå en tur i Dollerup Bakker og forestille sig attentatmændenes flugtrute *

 

9 Stoholm – Højslev

* På denne strækning ligger Højslev Stationsby, som begyndte med et uanseligt trinbræt * På denne strækning ligger Højslev Stationsby, som begyndte med et uanseligt trinbræt *

* Højslev Stationsby år 1925 *

* Et trinbræt + en kro + et teglværk = en by * Men mangler der ikke en kirke? *

* Christen Sørensen var iværksætter * En mand, der ikke gav op * Han gik ned * Men han kom altid op igen * Han skabte Højslev Teglværk * Trinbrættet blev en station * Så var Højslev en rigtig stationsby * Men Christen drømte om en kirke * Lige overfor kroen * Provsten syntes at 4 kirker i et sogn var én for meget * På et møde tilbød man Christen et kapel * Han skulle have takket ja * Det var et kapel han fik brug for * Han døde dagen efter mødet *

* Der kom aldrig hverken kirke eller kapel i Højslev Stationsby * Højslev Teglværk kan ses fra toget *

 

10 Højslev – Skive

* På denne strækning passeres nordenden af den gamle Tastum Sø * På denne strækning passeres nordenden af den gamle Tastum Sø *

* Tastum Sø år 1869 *

*Lad fisk blive til køer * Lad vand blive til land * Lad land blive til penge *

* Pumperne starter ved Tastum Sø * Vand pumpes ud i Limfjorden * Landvinding hedder det * Det er moderne * Det er udvikling * Det er forretning * I Tastum Sø skal græsset bølge i stedet for vandet * Ål og gedder bliver til køer og får * Men den gamle sø gør modstand * Vandet synker kun langsomt * Men det synker * Man ville rejse vindmøller på søens bund * Er vindmøller smukke? *

* Der kom ingen vindmøller i Tastum Sø * Kommer der igen vand i søen? * Se mere om Tastums Søs historie på MuseRum *

 

11.1 Skive – Vinderup

* På denne strækning passeres Hvidemose * På denne strækning passeres Hvidemose *

* Hvidemose år 1700*

* De koger lim på selvdøde dyr * Pas på! * Gå ikke alene i Hvidemose *

* Alle vil tækkes præsten * Han velsigner os * Hvem vil ikke velsignes? * Vejen til syndernes forladelse og sjælens frelse går gennem præsten * Hvem vil ikke frelses? * Alle skyr rakkeren * Han koger lim på selvdøde dyr * Han skaffer kadaverne bort * Han er uren * Hvem vil besmittes? * Præsten beder med den dømte, inden han møder sin skaber * Rakkeren lægger løkken om halsen på ham * Præsten tilbyder frelsen * Rakkeren bortskaffer liget * Præsten er Guds hellige mand * Rakkeren er Fandens urene * Lige uundværlige er de, den urørlige og den hellige * Tilfældigt er det ikke * Ingen frelse uden synd * Ingen synd uden frelse * Ingen rakker uden præst * Ingen præst uden rakker *

* Frem til begyndelsen af 1900-tallet var rakkerne aktive på denne egn * Nu er de afløst af renovationsselskaber og bedemænd *

 

11.2 Skive – Vinderup

* På denne strækning passeres Flyndersø og dele af heden mod syd * På denne strækning passeres Flyndersø og dele af heden mod syd *

* Hjerl Hede år 1929 *

* Kampen om Vinkelgården * Raseri i København * Nationalmuseet glider i jysk smør *

* Den kendte smøreksportør H.P. Hjerl Hansen har købt Danmarks ældste gård, Vinkelgården, for næsen af Nationalmuseet * Raseri i København * H.P. Hjerl udtaler: De havde jo ikke pengene i København * De jyske amatører ødelægger et af vore nationalklenodier, siger Nationalmuseet * H.P. Hjerl: Vinkelgården skal være første del af et frilandsmuseum på heden * Vinkelgården skal til frilandsmuseet i Lyngby, forlanger Nationalmuseet * Vinkelgården hører til på heden, siger H.P. Hjerl * De jyske amatører skal ikke regne med Nationalmuseets ekspertbistand ved flytningen * H.P. Hjerl: København er ikke verdens navle * Hvem tror amatørerne vil besøge et frilandsmuseum så langt borte? spørger Nationalmuseet *

* H.P. Hjerl vandt * Frilandsmuseet på Hjerl Hede åbnede med en folkefest i 1932 * Der kom 10.000 mennesker *

 

12 Vinderup – Struer

* På denne strækning passeres B&O´s fabriksanlæg i Struer * På denne strækning passeres B&O´s fabriksanlæg i Struer *

* B&O den 14. januar 1945 *

* B&O og Fugl Phønix *

* Peter-gruppen går i aktion * B&O var ikke populær hos besættelsesmagten * Fabrikken samarbejder ikke * Modstand er vigtigere end arbejde og levebrød * Direktør Bang ser den anden vej * Besættelsesmagten sætter deres håndlangere ind * 4 mand fra Peter-gruppen dukker op om natten * De vil ind på fabrikken * Portvagten stikker af * De kravler over hegnet * Vagterne udleverer nøglerne med en pistol for panden * Peter-gruppen anbringer sprængladninger over hele fabrikken * De antænder og kører væk * Der sker ikke noget * Lunterne er gået ud * Andet forsøg lykkes * Vinduer og døre blæser ud i nærheden * Det kunne høres i Herning * B&O er jævnet med jorden * 5 måneder senere er krigen slut * Et år senere står der en ny fabrik * Som Fugl Phønix af asken *

* I besættelsens sidste 15 måneder dræbte Peter-gruppen mere end 150 personer * De ødelagde for mindst 100 millioner * 7 medlemmer blev dømt og henrettet 9. maj 1947 *

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s